„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat tej jednej osoby”

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat tej jednej osoby”

Sytuacja epidemiologiczna, która panuje w naszym kraju wymaga od wszystkich zmian sposobu działania. Stawia przed nami nowe wyzwania oraz jednocześnie uwidacznia jeszcze bardziej sens i konieczność podejmowanych działań.

Niejednokrotnie coraz trudniejsza sytuacja ekonomiczna rodzin związana z kryzysem na rynku pracy powoduje, że wsparcie potrzebujących staje się koniecznością, której wymaga społeczna solidarność. Swoje ważne miejsce w tym trudnym czasie znajdują między innymi organizacje pozarządowe, które dzięki pomocy ludzi dobrej woli mogą realizować swoją misję i docierać z działaniami do osób wymagających wsparcia.
Również Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „Alia” dzięki szerokiej współpracy oraz reorganizacji działań i kanałów ruszyło z kontynuacją dystrybucji żywności dla najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Do tej pory – już od kilku lat – żywność wydawana była zgłaszającym się osobom bezpośrednio z magazynu, ale w związku z pandemią normalny tryb i forma dystrybucji produktów żywnościowych stała się niemożliwa. Towarzystwo ALIA w porozumieniu i współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skokach, Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach uznało jednak, że nie można zostawić rodzin i osób potrzebujących bez wsparcia i kontynuowanie pomocy jest niezbędne.

W pierwszej kolejności wydawano żywność osobom samotnym i rodzinom dwuosobowym. Paczki po przygotowaniu w magazynie przez wolontariuszy przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego, strażacy dostarczali  do miejsca zamieszkania beneficjentów. Dzięki akcji przeprowadzonej na naprawdę szeroką skalę wydano w ten sposób, tylko w tygodniu przed świętami, 250 paczek dla 140 rodzin.

Dla pozostałych rodzin wydawano żywność bezpośrednio z magazynu, stosując wszelkie dostępne środki ostrożności zarówno przez osoby wydające jak i odbiorców. Priorytetem było zapewnienie maksymalnego możliwego bezpieczeństwa zarówno beneficjentom jak i naszym wolontariuszom. Wyznaczone zostały dokładne godziny odbioru oraz śluzy czasowe pomiędzy osobami odbierającymi. Osoby wydające przygotowywały paczki żywnościowe, po czym odsuwały się na bezpieczną odległość, tak aby przy odbiorze paczek wyeliminować kontakt fizyczny.

Dzięki bardzo dobrej współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Skokach, z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz nieocenionemu wsparciu ze strony druhów strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Skokach udało się do tej pory wydać, w okresie pandemii, 880 paczek dla 307 rodzin.

Podjęte działania pozwoliły z całą pewnością w tym trudnym dla nas wszystkich czasie choć w pewnym stopniu „odmienić świat” osób potrzebujących wsparcia z terenu Gminy Skoki. Dystrybucja pomocy żywnościowej wymaga działań pełnych zaangażowania i poświęcenia ludzi o wielkich sercach, którzy swój czas i siły decydują się poświęcić dla drugiego człowieka.

Pragniemy Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób swoją pracą, zaangażowaniem i poświęceniem wsparli Towarzystwo ALIA, a przez to również osoby potrzebujące złożyć gorące podziękowania:

Dziękujemy naszym niezawodnym Wolontariuszom, którzy niezależnie od czasów i sytuacji wspierają nas swoją pracą – Barbarze Drewicz, Antoniemu Kasicy, Hannie Walkowskiej, Michałowi Walkowskiemu, Ewie Szczepaniak, Szymonowi Górnemu.

Dziękujemy Panu Robertowi Rogalińskiemu – kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, który niezawodnie wspiera od wielu lat, wraz ze swoimi pracownikami, nasze działania.

Dziękujemy za natychmiastową inicjatywę, gotowość do pomocy oraz rozwiezienie paczek do rodzin i osób samotnych – Druhom Strażakom OSP w Skokach: Romanowi Drewsowi, Patrykowi Drewsowi, Dariuszowi Jahnzowi, Kasprowi Grzegorzewskiemu, Robertowi Filipowskiemu,. Piotrowi Matuszczakowi, Zbigniewowi Rzepczykowi, Karolowi Nowakowi oraz Prezesowi OSP druhowi Piotrowi Kaczmarkowi bez Was niemożliwe byłoby przeprowadzenie tak szeroko zakrojonych działań.

Dziękujemy Urzędnikom Miasta i Gminy Skoki za nieocenioną i chwytającą za serce – w szczególności –  Kamili Fredrych oraz Katarzynie Przybysz, która jeszcze namówiła do pomocy kolegę i zorganizowała kartony tekturowe do pakowania paczek.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Marciniakowi, który dostarczał paczki na terenie miasta Skoki.

Dzięki Wam udało nam się w tym niełatwym czasie „odmienić świat” osób potrzebujących z naszego najbliższego otoczenia. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w momentach trudnych – dlatego z tym większą wdzięcznością i uznaniem patrzymy na Wasze zaangażowanie i ofiarność. Razem pokazaliśmy, że dzięki szerokiej i sprawnej współpracy możemy być skuteczni i wspierając się wzajemnie realnie wpływać na kształt naszego otoczenia – naszego małego świata.

Nie kończymy oczywiście naszych działań związanych z Pomocą Żywnościową na opisanej powyżej akcji. Przed nami maj i kolejne wyzwania, żeby dotrzeć do osób, którym nasze wsparcie realnie poprawi sytuację domową.
Wierzymy, że będzie dobrze i wyjdziemy z tego czasu bardziej solidarni i bardziej wrażliwi na siebie nawzajem.