Sprawozdania finansowe za rok 2019

Publikujemy sprawozdania finansowe Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA za okres 01.01.2019 – 31.12.2019. Sprawozdanie sporządzono 26.09.2020. Zatwierdzone zostało 14.08.2020. […]

Zaproszenie na Warsztaty Kulinarne

Serdecznie zapraszamy na warsztaty kulinarno-żywieniowe, na których poznasz zasady zbilansowanej diety i nauczysz się wprowadzać je w życie.