Dokonania

W ciągu swojej działalności od 1997 roku przy wsparciu ośrodka wychowawczego w Antoniewie, gdzie Towarzystwo znalazło swoją siedzibę, rozwijamy naszą działalność. Stowarzyszenie Alia jest przede wszystkim organizacją działającą w środowisku lokalnym i korzystającą z lokalnych zasobów społecznych. Koncentruje się na rozwiązywaniu problemów dzieci, rodziny i grup zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Priorytetem naszych działań są potrzeby i problemy najbliższego środowiska.
Dlatego też większość podejmowanych przez stowarzyszenie przedsięwzięć obejmowało dzieci i rodziny ze środowiska gminy i powiatu. Przy działaniach tych ściśle współpracowaliśmy z ośrodkami pomocy społecznej, działającymi w tych środowiskach, korzystając z ich wsparcia finansowego i pomocy w doborze beneficjentów naszych zadań.

Ostatnio realizowane projekty

Dokonania

Pomoc Żywnościowa w Gminie Skoki


Dokonania

Aktywni Seniorzy 50+ – zadanie publiczne zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.


Dokonania

Festyn dla Antka Wojownika współorganizowany z Gminą Skoki oraz MOWą SERCA.

Czerwiec 2019


Dokonania

Robotyka w Bibliotece – dla dzieci 8-11lat – zadanie publiczne zlecone przez Burmistrza Miasta i Gminy Skoki.

Kwiecień – Czerwiec 2019


Dokonania

Idzie Zielone – projekt edukacyjny – robotyka, ekologia, język angielski – współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Grudzień 2018 – Kwiecień 2019


Dokonania

Kolonie w Międzyzdrojach współorganizowane z MOPS Kraków – Nowa Huta.

Lipiec 2016