Towarzystwo ALIA razem z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie rusza z działaniami dla młodzieży.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, iż w ramach zachowania trwałości rezultatów Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim (nr RPWP.08.02.01-30-0028/15) zadanie dotyczące działań dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Skoki realizowane jest  od dnia 1 czerwca  do 31 grudnia 2020 roku we współpracy z Towarzystwem Wspierania  Rodziny i Dziecka  „ALIA” z Antoniewa.

Zajęcia odbywać się będą w dotychczasowym lokalu przy ul. Kościelnej 9c w Skokach.

Celem prowadzonych zajęć jest kształtowanie oraz rozwijanie pasji, zainteresowań i umiejętności w dziedzinach tj. robotyka, zajęcia manualne, zajęcia sprawnościowe, pozostałe, zgodne ze zgłoszonymi przez uczestników potrzebami, oczekiwaniami i umiejętnościami.

Forma zajęć grupowa i indywidualna.

Harmonogram zajęć:
Zajęcia grupowe: przeciętnie 2-3 razy w miesiącu, czas trwania zajęć 2–3 godziny.
Zajęcia warsztatowe przeciętnie 1-2 razy w miesiącu – czas trwania  3-4 godziny.
Zajęcia indywidualne – przeciętnie 2 h na osobę miesięcznie. 

Zapraszamy dzieci i młodzież, w szczególności osoby które w latach 2017 – 2019 uczestniczyły w zajęciach prowadzonych w ramach KARNET 13+ przez Fundację Aktywności Lokalnej z Puszczykowa.

Osoba do kontaktu z Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka „ALIA”: Pan Antoni Kasica – tel. 693 825 714     

Uwaga !
W związku z sytuacją epidemiczną  zajęcia prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami dotyczącymi przeciwdziałania szerzenia się zakażeń SARS-CoV-2.