Ruszamy z kolejnym Podprogramem Pomocy Żywnościowej w Skokach

Ruszamy z kolejnym Podprogramem Pomocy Żywnościowej w Skokach

Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia, podobnie jak w latach poprzednich, przy współpracy z Bankiem Żywności w Poznaniu oraz Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie styczeń 2020 – lipiec 2020.

W ubiegłym roku w ramach pomocy w Podprogramie 2018 osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze w postaci paczek żywnościowych.

Pomoc żywnościowa trafiła do 969 osób tj. 352 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej terenu gminy Skoki.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
– 48,8492 ton żywności;
– 4687 paczek żywnościowych;

W ramach Podprogramu 2018 dla 969 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono również 4 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:
• Ekonomiczne – 2 spotkania dla 42 uczestników
• Kulinarne – 2 spotkania dla 29 uczestników

Od stycznia br. osoby zainteresowane mogą również zgłaszać się do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019.
W programie mogą uczestniczyć rodziny i osoby samotne a także osoby bezdomne, których dochód na osobę netto wynosi:
1) 1056 zł na osobę w rodzinie
2) 1402 zł na osobę samotną
Aby uczestniczyć w Programie należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach, wypełnić oświadczenie o dochodach (do pobrania w OPS-ie) i otrzymać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej.
Stowarzyszenie Alia jest nadal dystrybutorem paczek żywnościowych.

Paczki żywnościowe wydawane będą w magazynie w Skokach na ul. Okrężnej 29.

Po pierwszy odbiór paczki koniecznie proszę zgłosić się ze skierowaniem i w wyznaczonym terminie przez OPS.

Poniżej umieszczamy pliki dotyczące objaśnienia kryterium kwalifikacji do programu oraz wykaz produktów wydawanych w ramach Pomocy Żywnościowej.