Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 PLUS

„Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat tej jednej osoby”.

Towarzystwo ALIA przy współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności w Poznaniu oraz z Urzędem Miasta i Gminy Skoki realizowało w ubiegłym roku Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2021 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących w okresie  styczeń 2022 – październik 2022. W naszej Gminie wsparcie w ramach Podprogramu otrzymało 1294 osób, natomiast w całym kraju z tej pomocy skorzystało aż 672 074 i przekazano 15 758 ton żywności.

Z tej pomocy skorzystali nie tylko obywatele naszego kraju, ale również uchodźcy z Ukrainy objętej działaniami wojennymi. Banki Żywności oraz współpracujące  organizacje partnerskie, takie jak nasze Stowarzyszenie podjęły wszelkie wysiłki aby pomóc uchodźcom i zapewnić im godne warunki życia.

Wykorzystując doświadczenie, które zdobyliśmy podczas dotychczasowej realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz widząc konieczność wsparcia najbardziej potrzebującym podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do realizacji kolejnego podprogramu, ogłoszonego przez Federację Polskich Banków Żywności.

POPŻ – PODPROGRAM 2021 PLUS

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI:  do 31 sierpnia 2023 

KRYTERIA DOCHODOWE:

Wsparcie powinno trafiać do osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji; spełniających przesłanki wskazane w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód obecnie nie przekracza 220% odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej. tj. nie więcej niż: 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1320 zł dla osoby w rodzinie.

SKIEROWANIA:

wydawane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Skokach

w dniach : poniedziałek – piątek

godziny : 800 – 1200

Zestaw artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok. 9,2 kg na osobę:

nazwa artykułu ilość sztuk na osobę jednostka (kg/l) Ilość, kg na osobę
Cukier biały  2 1 2
Makaron jajeczny 4 0,5 2
Mleko UHT 2 1 2
Olej rzepakowy 2 1 2
Powidła śliwkowe 1 0,3 0,3
Szynka wieprzowa 3 0,3 0,9

DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE: 

Działania realizowane przez Bank Żywności na rzecz podopiecznych OPL, przy współpracy z OPL i OPS: 

warsztaty kulinarne;  warsztaty edukacji ekonomicznej; warsztaty dietetyczne; warsztaty niemarnowania żywności, inne działania o charakterze indywidualnym i zbiorowym o charakterze akcyjnym lub cyklicznym, mające na celu włączenie społeczne najbardziej potrzebujących.

Pomoc, którą przekazaliśmy do tej pory, to efekt olbrzymiego zaangażowania firm oraz wolontariuszy.

Pragniemy wszystkim, dzięki którym mogliśmy zrealizować założenia programu bardzo serdecznie podziękować.

Dziękując za Wasze zaangażowanie, życzymy wielu pięknych chwil w życiu zawodowym i prywatnym oraz wytrwania w niesieniu dobra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *