Ruszamy z kolejnym Podprogramem Pomocy Żywnościowej w Skokach

Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia, podobnie jak w latach poprzednich realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym,