Zapraszamy na Warsztaty Kulinarno-Żywieniowe

Zapraszamy na Warsztaty Kulinarno-Żywieniowe

Zapraszamy Odbiorców Pomocy Żywnościowej na wydarzenie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019.

Zapraszamy na Warsztaty Kulinarno-Żywieniowe
Zapraszamy na Warsztaty Kulinarno-Żywieniowe
Zapraszamy na Warsztaty Kulinarno-Żywieniowe