Zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Skoki – Zadanie zrealizowane.

W ramach wykonanego zadania finansowanego ze środków Miasta i Gminy Skoki został zrealizowany szereg zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenu Gminy Skoki – łącznie 60 godzin:
– 20 godzin warsztatów z robotyki;
– 20 godzin zajęć artystycznych z elementami arteterapii;
– 20 godzin kreatywnych zajęć świetlicowych.

Zajęcia prowadzone były w Centrum Spotkań ALIA (ul. Kościelna 9c, Skoki) oraz w świetlicy wiejskiej w Potrzanowie. Zajęcia prowadzone były przez specjalistów przeszkolonych z konkretnych dziedzin.

Zajęcia prowadzone były w okresie pandemii z zachowaniem zasad sanitarnych, wskazań Urzędu Gminy Skoki, Urzędu Wojewódzkiego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, a także z zachowaniem przepisów prawa wynikającego z Rozporządzeń Rady Ministrów.

Celem zajęć było pokazanie dzieciom i młodzieży możliwych alternatyw spędzania czasu wolnego, pozytywnego podejścia do edukacji oraz wsparcie rodzin w opiece popołudniowej nad dziećmi. Nabycie przez uczestników nowych kompetencji – z zakresu nowych technologii informacyjnych, nauk ścisłych, umiejętności artystycznych, zdolności manualnych – spowodowało z jednej strony wyrównanie szans względem rówieśników uczestników z większych ośrodków miejskich, z drugiej natomiast pozwoliło rozwinąć elementy odporności na potencjalne zjawiska ryzykowne poprzez rozszerzenie horyzontów poznawczych.

W ramach warsztatów z robotyki zostały wykorzystane posiadane przez Towarzystwo, jak również zakupione w ramach realizowanego zadania zestawy Lego WeDo 2.0 oraz tablety, które służyły dzieciom do nauki programowania.
Do realizacji zajęć kreatywnych wykorzystane zostały materiały plastyczne, akcesoria do ćwiczeń manualnych, sprzęty do doświadczeń chemicznych oraz fizycznych.
Do zajęć artystycznych wykorzystane zostały zakupione w ramach realizacji zadania materiały plastyczne oraz artystyczne w ty  materiały specjalistyczne do realizacji warsztatów artystycznych i z arteterapii. Dzieci w wieku 6-14 lat miały możliwości skorzystać ze wszystkich zakupionych materiałów, a tematyka i poziom zajęć dostosowywane były pod umiejętności, zainteresowana i wiek uczestników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *