Wznawiamy zajęcia dla dzieci z terenu Gminy Skoki. Nowy HARMONOGRAM

Z radością informujemy, że wznawiamy realizację rozpoczętych w marcu, a przerwanych przez rozwój pandemii w marcu, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenu Gminy Skoki.

Zajęcia odbywać się będą w reżimie sanitarnym zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS oraz MZ.
Wielkość grup zostanie w związku z powyższym zmniejszona i dostosowana zgodnie z wytycznymi do powierzchni Centrum Spotkań ALIA.

Zajęcia realizujemy zgodnie z przyjętą polityką sanitarną oraz wytycznymi GIS:

– Do naszego Centrum w zależności od zajęć zaprosić możemy maksymalnie 6 dzieci i osobę prowadzącą.

– Dzieciaki do naszego Centrum wchodzą bez rodziców i przy wejściu dezynfekują ręce.

– Prosimy rodziców i dzieci o przyjście w maseczkach – dzieciaki maseczki będą mogły zdjąć po zajęciu miejsc przy stołach, przy których zachowana będzie odległość między uczestnikami 1,5m.

– W zajęciach mogą wziąć udział wyłącznie dzieciaki bez jakichkolwiek objawów infekcji.

– Każdy z uczestników zostanie zapisany na listę wraz z imieniem i nazwiskiem osoby przyprowadzającej oraz numerem kontaktowym – podanie tych danych do ewentualnych celów sanitarno-epidemiologicznych jest konieczne do udziału w zajęciach.

Prosimy o wyrozumiałość – Dbajmy o siebie nawzajem.

Poniżej zamieszczamy zaktualizowany harmonogram zajęć, które pozostały jeszcze do realizacji w ramach zadania:

14.09.2020 – Wznowienie zajęć
14.09.2020 Zajęcia z Robotyki (3)  
18.09.2020 Warsztaty kreatywne (2)  
21.09.2020 Zajęcia z Robotyki (4)  
21.09.2020 Zajęcia z Robotyki (5)  
25.09.2020 Warsztaty kreatywne (3)  
26.09.2020 Zajęcia artystyczne (2)  
26.09.2020 Zajęcia artystyczne (3)  
28.09.2020 Zajęcia z Robotyki (6)  
28.09.2020 Zajęcia z Robotyki (7)  
02.10.2020 Warsztaty kreatywne (4)  
03.10.2020 Zajęcia artystyczne (4)  
03.10.2020 Zajęcia artystyczne (5)  
05.10.2020 Zajęcia z Robotyki (8)  
09.10.2020 Warsztaty kreatywne (5)  
10.10.2020 Zajęcia artystyczne (6)  
12.10.2020 Zajęcia z Robotyki (9)  
16.10.2020 Warsztaty kreatywne (6)  
17.10.2020 Zajęcia artystyczne (7)  
17.10.2020 Zajęcia artystyczne (8)  
19.10.2020 Zajęcia z Robotyki (10)  
23.10.2020 Warsztaty kreatywne (7)  
24.10.2020 Zajęcia artystyczne (9)  
24.10.2020 Zajęcia artystyczne (10)  
30.10.2020 Warsztaty kreatywne (8)  
06.11.2020 Warsztaty kreatywne (9)  
07.11.2020 Warsztaty kreatywne (10)  

Zapisy prowadzimy:
mailowo (biuro@alia.org.pl)
telefonicznie (531 509 012)
poprzez Messenegera (fb.com/alia.towarzystwo)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *