Sprawozdania finansowe za rok 2019

Publikujemy sprawozdania finansowe Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA za okres 01.01.2019 – 31.12.2019.

Sprawozdanie sporządzono 26.09.2020. Zatwierdzone zostało 14.08.2020.

„Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe. Okresem, za który składamy sprawozdanie jest rok obrotowy. Najczęściej jest on taki sam jak rok kalendarzowy, czyli od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku.”


Więcej na temat sprawozdzań organizacji pozarządowych przeczytasz na stronie: https://poradnik.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *