Projekt zakończony sukcesem

Projekt zakończony sukcesem

Zakończyliśmy projekt mający na celu zwiększenie dostępności zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenów wiejskich Gminy Skoki finansowany ze środków Miasto i Gmina Skoki.
Łącznie w listopadzie i grudniu przeprowadziliśmy 24 warsztaty dla dzieci (12 zajęć z robotyki oraz 12 warsztatów artystycznych) dla prawie 50 dzieci z terenu Gminy (w Rościnnie, Rejowcu, Pawłowie Skockim oraz Stawianach)

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim bez których realizacja tego projektu nie byłaby możliwa:
🚩 Panu Burmistrzowi Tadeuszowi Kłosowi – za zaufanie i przekazanie środków na realizację projektu
🚩 Pani Małgorzacie Szpendowskiej-Wylegalskiej – przewodniczącej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – za wsparcie
🚩 Pani Kindze Pilnej z Urzędu Miasta i Gminy Skoki – za wsparcie
🚩Sołtysom: Pani Annie Rozmiarek z Rejowca, Pani Justynie Dankowskiej z Pawłowa Skockiego, Pani Annie Gronowicz ze Stawian, Panu Hubertowi Czarneckiemu z Rościnna – za niezwykle ciepłe przyjęcie, pomoc w promocji warsztatów oraz przekazywanie informacji rodzicom i dzieciom
🚩 Naszym instruktorkom i instruktorom za entuzjazm w pracy z dzieciakami oraz przygotowanie pasjonujących warsztatów
🚩 Naszym uczestnikom wraz z rodzicami za udział w warsztatach i nieprzeciętne zaangażowanie.

Cieszy fakt, iż tyle osób jest świadomych i gotowych do działania na rzecz szeroko rozumianej edukacji dzieci i młodzieży.
Z całą pewnością zainteresowanie ze strony dzieci, rodziców oraz sołtysów naszymi zajęciami sprawia, że już teraz możemy zadeklarować, że od nowego roku ruszymy z kolejnymi działaniami.

Zakończyliśmy projekt mający na celu zwiększenie dostępności zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z terenów wiejskich Gminy…

Opublikowany przez Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka ALIA Piątek, 20 grudnia 2019