Pomoc Żywnościowa w Gminie Skoki – Podprogram 2020

Towarzystwo Wspierania Rodziny i Dziecka Alia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2020 rozpoczęło dystrybucję żywności w gminie Skoki.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 stycznia 2021 r. rozpoczęliśmy dystrybucję artykułów żywnościowych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020.
Realizacja Podprogramu trwać będzie do sierpnia 2021.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz.1508, z późn. zm.,) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1542,20 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 PLN dla osoby w rodzinie.

Osoby zamieszkałe w gminie Skoki i spełniające kryteria oraz zainteresowane otrzymaniem pomocy żywnościowej w postaci paczek żywnościowych powinny udać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Skokach w celu otrzymania skierowania.

Na podstawie skierowania Towarzystwo Alia wydaje paczki żywnościowe w Skokach na ulicy Okrężnej 29 po uprzednim zawiadomieniu telefonicznym beneficjentów odnośnie terminu i godziny odbioru paczek.

W Ośrodku Pomocy Społecznej zainteresowani dowiedzą się więcej o samym programie i organizacji dystrybucji.

W Podprogramie POPŻ 2020 Związek Stowarzyszeń Wielkopolski Bank Żywności będzie prowadził działania towarzyszące w formie warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi oraz warsztaty ekonomiczne.

Przypominamy że obowiązują nas przepisy sanitarne związane z epidemią. Towarzystwo Alia realizuje Podprogram 2020 we współpracy z Wielkopolskim Bankiem Żywności oraz z Urzędem Miasta i Gminy i z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Skokach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *